Žena

Ty nejbohatší


ŽebříÄku deseti nejbohatších žen na svÄ›tÄ› za loňský rok vévodí majitelka kosmetického imperia L´Oreal -  Francoise Bettencourt Meyers,  s celkovým majetkem 74 miliard dolarů. S 62 miliardami je hned za ní Alice Walton – majitelka sítÄ› obchodů Walmart. Å tÄ›dré vyrovnání získala po rozvodu i žena majitele Amazonu. PÅ™ibližnÄ› 40 milionů dolarů. DÄ›diÄka firmy Koch Industries se objevila na Ätvrtém místÄ›. Na pátém Miriam Adelson dÄ›dictvím spoleÄnosti Las Vegas ve výši 38 miliard dolarů. VnuÄka zakladatele výrobce cukrovinek Mars, Twix Äi Snickers je na žebříÄku Å¡está. Sedmá je kypersko-Äínská miliardářka v oboru obchodu s nemovitostmi, osmá Sussanne Klatten zastupující znaÄku BMW. Australské GinÄ› Rinehart se pÅ™ezdívá lithiová královna a skonÄila na deváté pozici. A z těžby rudy zbohatla firma Iris Fontbony a ziskem 23 miliard dolarů skonÄila na desátém místÄ›.

Dolarové jmění

V ÄŒeské republice je nejbohatší ženou podnikatelka Renáta Kellnerová s rodinou. V žebříÄku amerického Äasopisu Forbes se umístila na 12. místÄ› na svÄ›tÄ›. Tato vdova po vlastníkovi investiÄní skupiny PPF Petru Kellnerovi, jež pÅ™ed Äasem tragicky zahynul, spravuje majetek v miliardové hodnotÄ› s týmem spolupracovníků. Renáta Kellnerová se narodila 4. Äervence 1967. V roce 2002 založila se svým manželem Nadaci Educa, ve které působila do roku 2009. V tomto Äase vzniklo soukromé osmileté gymnázium Open Gate, které nadace podporovala. Je rovněž  zakladatelkou a pÅ™edsedkyní správní rady Nadace The Kellner Family Foundatioin. Její Äinnost se soustÅ™edila na zvyÅ¡ování kvality vzdÄ›lávání v naší zemi.

Úspěšná žena

A granty podporuje Äeské studenty na zahraniÄních univerzitách. V srpnu 2013 se Renáta Kellnerová postavila do Äela akciové spoleÄnosti Czech Equestrian Team a.s.. Zabývající se chovem a výcvikem sportovních koní. SpoleÄnost CET brzy stala poÅ™adatelem celosvÄ›tové série závodů. V souÄasné dobÄ› se stala koncovou majitelkou PPF a zároveň i vÄ›tÅ¡inovou majitelkou PPF Group.  Se svým mužem vychovali ÄtyÅ™i dÄ›ti. Syna a tÅ™i dcery. Z níž jedna, Anna Kellnerová, se stala reprezentaÄní jezdkyní parkurových mezinárodních závodů Prague Cup, které jí  otevÅ™elo dveÅ™e v roce 2021 k olympiádÄ› v Tokiu.