Vztahy

Naslouchej druhému člověku


Vztahy jsou v dneÅ¡ní dobÄ› opravdu velice rozvrácené, protože si v dneÅ¡ní dobÄ› opravdu nikdo s nikým nerozumí a kdo si chce rozumÄ›t, tak už to není ani možné, protože prostÄ› s druhým ÄlovÄ›kem se to prostÄ› nedá snášet. Vztahy jsou opravdu velice Å¡iroký pojem, protože každý to vidí úplnÄ› jinak, každý se chápe jinak, každý pochopí tÅ™eba úplnÄ› jinak jiné slovo, jinou vÄ›tu, a každý prostÄ› už si to porozumí po svém, a to je velice Å¡patnÄ›. MÄ›lo by se vždycky druhému ÄlovÄ›ku prostÄ› naslouchat, protože když budeme druhému ÄlovÄ›ku naslouchat, tak vždycky se to vÅ¡echno zmÄ›ní, a prostÄ› si budete mnohem víc i rozumÄ›t.

Vztahy

Pokud ale prostÄ› neudÄ›láte nic proto, abyste druhému naslouchali, tak prostÄ› mu ani naslouchat nechcete. Myslím si, že každý ÄlovÄ›k urÄitÄ› by se mÄ›l nauÄit chápat druhého ÄlovÄ›ka, i pÅ™esto že se tÅ™eba k vám nechová hezky, protože i já ze své zkuÅ¡enosti vím, že prostÄ› je potÅ™eba naslouchat druhému ÄlovÄ›ku, aÅ¥ už se vám to líbí nebo nikoliv. Vždycky je prostÄ› potÅ™eba opravdu toho druhého ÄlovÄ›ka vyslechnout, a prostÄ› myslet si takové to svoje. Tím se opravdu zmÄ›ní i vaÅ¡e vztahy k druhému ÄlovÄ›ku. Protože opravdu, když tohle udÄ›láte, tak zjistíte, že si budete mnohem víc rozumÄ›t, mnohem víc se budete chápat. A vždycky je prostÄ› potÅ™eba opravdu toho druhého ÄlovÄ›ka nechat domluvit, co vám chce říct, a buÄ odpovíte, nebo neodpovíte, prostÄ› vÅ¡echno je prostÄ› na vás, protože vy prostÄ› řídíte svůj život, a je na vás, jaké vztahy udÄ›láte s lidmi mezi sebou.

Vztahy

Proto je potÅ™eba, abyste si rozumÄ›li, opravdu naslouchat a naslouchat, protože když budete naslouchat, opravdu víc porozumíte druhému ÄlovÄ›ku, a můžete si myslet úplnÄ› to svoje a co chcete rozhodnÄ›. VÅ¡echno záleží na vás, jak prostÄ› jste zvyklí, jak chcete druhému naslouchat, prostÄ› opravdu vÅ¡echno si musíte vy sami vytvoÅ™it, protože když si to sami vy vytvoříte, jak chcete druhému ÄlovÄ›ku porozumÄ›t, tak prostÄ› opravdu ho vždycky vyslechnÄ›te, protože když toho ÄlovÄ›ka vyslechnete, tak opravdu uvidíte, že bude vÅ¡echno mnohem lepší, a opravdu si budete vážit vaÅ¡ich vztahů mezi lidmi, které opravdu jsou pro život nÄ›kdy hodnÄ› nároÄné, protože opravdu nÄ›kdy porozumÄ›t druhému ÄlovÄ›ku je hodnÄ› těžké, takže proto naslouchat.

Mohlo by se vám také líbit...