Vztahy

Dá se zachránit vztah, když do něj vstoupí nevěra? Jistě, že to jde, ale nebude to jednoduché!


NevÄ›ra bohužel Äasto zasahuje i do jinak fungujících vztahů. Vyrovnat se s ní není nic jednoduchého, ale není to nemožné. Jak vztah zachránit? 

Dá se zachránit vztah, když do něj vstoupí nevěra? Jistě, že to jde, ale nebude to jednoduché! 

NÄ›kdo dokonce tvrdí, že právÄ› nevÄ›ra pomohla vztah zachránit, když už byl na pokraji rozpadnutí. A ano, opravdu je to možné. Pokud v dlouhodobém vztahu dochází k rozepřím a odcizení, může nevÄ›ra zase pomoci uvÄ›domit si, že vlastnÄ› o žádný rozpad vztahu nestojíte, naopak, si je možné uvÄ›domit, že o vztah jeÅ¡tÄ› chcete bojovat a donutí vás to, zamyslet se nad tím, kde vÅ¡ude jste ve vztahu chybovali. A to oba dva. NÄ›kdy je ale nevÄ›ra poslední kapkou a vztah už se nepodaří slepit, nÄ›kdy se nevÄ›rník zamiluje a prostÄ› odejde jinam. Pokud ale stojíte o obnovu vztahu, urÄitÄ› se vám to může podaÅ™it, staÄí jediné, opravdu chtít na to zapomenout a tomu druhému odpustit. 

partnerské tetování

OtevÅ™ete oÄi

NevÄ›ra je nepříjemná, opravdu hodnÄ› záleží na každém, jak se s tím dokáže srovnat. Obvykle nám ale nevÄ›ra pomůže otevřít oÄi. Důvodů, které vedou nÄ›koho k nevěře je celá Å™ada. Ale obvykle jde o vÄ›ci, o kterých partneÅ™i nemluví, nechtÄ›jí o nich mluvit. ÚtÄ›k do náruÄe nÄ›koho jiného, může být krátkodobým Å™eÅ¡ením vÅ¡ech problémů. A po provalení nevÄ›ry dochází právÄ› k tomu, že si partneÅ™i mohou sednout a koneÄnÄ› otevÅ™enÄ› probrat vÅ¡echno to, co bylo v jejich vztahu doposud Å¡patnÄ›. Pokud je síla na to, to pÅ™ejít a jít dál, jen do toho. Může vám to pomoci. NÄ›kdy je to ale jeÅ¡tÄ› horší. NevÄ›ru dokážou pÅ™ežít jen nÄ›kteří. 

nápis láska

Nevěrník si projde zkouškou ohněm 

Jestliže se rozhodnete pro obnovu vztahu, pokud opravdu budete chtít zapomenout a jít zase dál, bude zapotÅ™ebí zatnout zuby a pustit se do toho. NevÄ›rník by mÄ›l ovÅ¡em poÄítat s tím, že zaÄít znovu nepůjde jen tak jednoduÅ¡e. Bude to taková opravdová zkouÅ¡ka ohnÄ›m. Je tÅ™eba poÄítat s tím, že nevÄ›rník se bude muset hodnÄ› otevřít a bude muset zkousnout i to, že partner bude obezÅ™etnÄ›jší, bude si zkrátka už více hlídat to své. Ale pokud nevÄ›rník chce, aby mu bylo odpuÅ¡tÄ›no, bude to samozÅ™ejmÄ› respektovat. Ale pozor, vÅ¡echno má své meze, samozÅ™ejmÄ›, že i znovu získání důvÄ›ry musí probíhat v klidu. 

Nikdy nedělejte nic, co by vám bylo nepříjemné, co by vás ponižovalo. Chybu může udělat každý, tvrdý trest za nevěru vztah nikdy nezachrání. 

Mohlo by se vám také líbit...