Moto

Oblíbené motorky


Motorismus vždycky nÄ›koho zajímá. Myslím, že je opravdu hodnÄ› lidí, kteří se tÅ™eba zajímají o motorky anebo celkovÄ› o motorismus. MÄ› vždycky samotnou také zajímaly motorky, ale ne tak, jak si mnoho lidí myslí. Já jsem se na motorky moc ráda koukala anebo už jsem se s motorkama moc ráda fotila, abych se pÅ™iznala, tak na motorku si sednout už jsem se opravdu bála, tedy na fotografii ano, ale abych na motorce jezdila, tak to vůbec ne. Sice mám Å™idiÄské oprávnÄ›ní na motorku, takový malý moped, ale bojím se na tom jezdit. Dokonce jsem se bála také objet naší ulici, radÄ›ji mám automobil anebo kolo anebo elektrokoloběžku. Ale je opravdu hodnÄ› lidí, kteří se zase vyžívají v tom, že můžou jezdit na motorce, jsou dokonce i různé motocyklové závody.

Na motorku bych se bála sednout.

Také jsem už nÄ›kolikrát byla na motosrazech, na motocyklových závodech. Moc ráda se na to koukám, ale jak už jsem vám zmiňuji, opravdu se bojím na to sednout. Asi nepatřím k tÄ›m lidem, kteří jsou závislí na tom, že musí jezdit na motorce anebo tÅ™eba dÄ›lat na motorce také nÄ›jaké výkruty a nÄ›jak se pÅ™edvádÄ›t. Kolikrát, když jsem také vidÄ›la, že nÄ›kteří pánové se snažili dÄ›lat nÄ›jaké riskantní kousky na motorce a potom to dopadlo opravdu hodnÄ› Å¡patnÄ›. Dopadlo to tak, že se vybourali a tÅ™eba si potom zlomili nÄ›jaké konÄetiny.

Na pohled motorky vypadají krásně.

Dokonce jeden pán nÄ›kde ze Slovenska spadl z motorky, že dÄ›lal nÄ›které nebezpeÄné kousky a potom bohužel skonÄil na invalidním vozíku. SamozÅ™ejmÄ›, že to nikomu nepÅ™eji a vždycky mÄ› to hodnÄ› mrzí, protože každý má své záliby a nÄ›kdo má záliby takové, že dÄ›lá tÅ™eba adrenalinové sporty anebo tÅ™eba také závodnÄ› jezdí na motorce. Tady jde vidÄ›t, že nic není nerizikové. VlastnÄ› i když pojedete na kole anebo tÅ™eba budete sprintovat, tak je to také rizikové. Můžete se vlastnÄ› zranit úplnÄ› kdykoliv a s Äímkoliv, ale Å™eknu vám, že na motorce je to vÄ›tÅ¡inou více nebezpeÄné než tÅ™eba na obyÄejném kole. 

Mohlo by se vám také líbit...