Moto

Nechce s Vámi jet vaše drahá polovička na motorce?


Pokud s vámi nechce jet vaÅ¡e drahá poloviÄka na motorce, a to například proto, že se bojí, rozhodnÄ› byste jí nemÄ›li do niÄeho nutit a rozhodnÄ› byste za to na ní nemÄ›li být naÅ¡tvaní. I když je hezké, že byste si přáli, aby s vámi vaÅ¡e drahá poloviÄka jela na vyjížÄku, opravdu byste jí nemÄ›li nutit, pokud má z jízdy na motorce strach. Jsou lidé, kteří mají strach například proto, že mají nÄ›jakou negativní zkuÅ¡enost oni sami nebo proto, že se nÄ›komu z jejich okolí právÄ› na motorce nÄ›co pÅ™ihodilo. TÄ›ch důvodů může být opravdu mnoho a udÄ›lali byste jen dobÅ™e, pokud byste daného ÄlovÄ›ka do jízdy na motorce nenutili, a to i když má jet daný ÄlovÄ›k jen jako spolujezdec.

ÄlovÄ›k na motorce

Je opravdu mnoho důvodů, proÄ mohou mít nÄ›kteří lidé z motorky obavy. Můžete udÄ›lat to, že se zkusíte daného ÄlovÄ›ka zeptat, v Äem je problém, ale zeptejte se jej sluÅ¡nÄ›. RozhodnÄ› na nÄ›j v tomto netlaÄte, protože je skuteÄnÄ› možné, že má nÄ›jakou tu negativní zkuÅ¡enost. Je možné, že po Äase se daný ÄlovÄ›k rozhodne, že s vámi zkusí jet, ale je dost možné, že to bude chtít opravdu Äas. Uvidíte, že na konec vÅ¡e může dopadnout tak, že se spoleÄnÄ› pojedete alespoň kousek projet, ale opravdu nesmíte na daného ÄlovÄ›ka tlaÄit. Je možné, že daný ÄlovÄ›k vám bude mít problém říct, proÄ na motorce jet nechce, ale je také možné, že Äasem poleví a pravý důvod vám Å™ekne.

motorka na cestÄ›

Dnes je spousta důvodů, proÄ se nÄ›kteří lidé urÄitým vÄ›cem vyhýbají a mÄ›li byste nÄ›co takového respektovat. Na konec může vÅ¡e dopadnout dobÅ™e, jen je potÅ™eba rozhodnutí daného ÄlovÄ›ka respektovat a netlaÄit na nÄ›j, a to právÄ› proto, aby se nestalo, že to nedopadne dobÅ™e. Mnoho lidí ani nedovede pÅ™edstavit, jak urÄité vÄ›ci mohou být pro ÄlovÄ›ka traumatizující. Pokud se například stalo, že danému ÄlovÄ›ku nÄ›kdo umÅ™el, a to například kvůli jízdÄ› na motorce, nemůžete se danému ÄlovÄ›ku divit, že jet nechce a že nÄ›jakou dobu jet jeÅ¡tÄ› chtít nebude. Vždy je potÅ™eba se ptát opatrnÄ›, pokud vás nÄ›kdo s jízdou na motorce odmítne. Nikdy nevíte, jaký důvod to může mít.

Mohlo by se vám také líbit...