Peníze

Proč je u nás tak nízká finanční gramotnost


O tom, že peníze jsou nezbytnou souÄástí naÅ¡ich životů, asi není tÅ™eba hovoÅ™it. Je tedy s podivem, že jen málo lidí skuteÄnÄ› ví o tom, jak s nimi zacházet. Statistiky totiž jasnÄ› ukazují, že v naší zemi je finanÄní gramotnost na velmi nízké úrovni.

 

finanÄní gramotnost je u nás malá

 

Důsledkem toho pak je, že lidé dÄ›lají nerozumná finanÄní rozhodnutí, jako je například braní půjÄek Äi spoÅ™ení penÄ›z nevhodným způsobem. Mnohdy to pak skonÄí tak, že se onen ÄlovÄ›k ocitne v dluhové spirále, ze které se zkrátka nedokáže dostat. A nejvíce to platí u lidí sociálnÄ› slabších.

 

Je pak zajímavé pátrat po příÄinÄ› tohoto jevu, Äi spíše příÄinách, neboÅ¥ jich je hned nÄ›kolik. Tou hlavní je samozÅ™ejmÄ› nedostateÄná výuka financování na Å¡kolách. Zde se o tom prakticky nic neuÄíme, a díky tomu pak mladí lidé neznají například rozdíl mezi běžným a spoÅ™icím úÄtem, případnÄ› jaká jsou rizika investování. To vÅ¡e musí zjistit sami, Äasto za cenu bolestných ztrát.

 

investování není zrovna jednoduché

 

To vÅ¡ak není to jediné, co k tomuto trendu pÅ™ispívá. Svůj podíl na tom má i naÅ¡e základní lidská povaha, která upÅ™ednostňuje krátkodobá okamžitá potěšení pÅ™ed dlouhodobými výhodami, byÅ¥ by tyto výhody byly vÄ›tší. Když k tomu navíc pÅ™idáme i manipulaci, kterou používají prodejci nejen v reklamách, není divu, že si lidé Äasto půjÄují na mnohdy zbyteÄné vÄ›ci.

 

Bohužel, zatím to nevypadá, že by se mÄ›lo v nejbližší dobÄ› nÄ›co zmÄ›nit. Žádná strana nevyvíjí tlak na to, aby byly finance na Å¡kolách probírány důkladnÄ›ji, jednoduÅ¡e proto, že je sami nepovažují za důležité. Tím pádem se ocitáme v jakémsi zaÄarovaném kruhu, který je těžké protnout.

 

NaÅ¡tÄ›stí nÄ›kteří mladí lidé si tuto skuteÄnost již uvÄ›domují a snaží se v tomto oboru vzdÄ›lat sami. To vÅ¡ak pÅ™ináší problémy, neboÅ¥ nedokážou posoudit, které zdroje informací jsou skuteÄnÄ› kvalitní a které nikoliv. Jsou na tom tedy ponÄ›kud lépe, avÅ¡ak i oni se mnohdy utápí v problémech. A, jak již bylo Å™eÄeno, nevypadá to, že by se na tom mÄ›lo nÄ›co zmÄ›nit.

Mohlo by se vám také líbit...